Urbanistički plan uređenja Programa poticane stanogradnje stavlja se van snage, a jučer je bilo i javno izlaganje. Naime, gradonačelnik je donio Zaključak o utvrđivanju Prijedloga stavljanja izvan snage spomenutog UPU-a te o objavi javne rasprave o istom prijedlogu.

Plan se stavlja van snage jer je Grad Makarska tako procijenio da je najbolje, i najbrže, jer su, podsjetimo, još prošle godine u srpnju u Izmjenama Prostornog plana “skinuti” uvjeti koji su propisani starim urbanističkim planom rađenim zbog zgrada POS-a.

-Riječ je samo o usklađivanju. Mogli smo ići na izmjene urbanističkog plana, ali to bi dulje trajalo i brži je put stavljanja plana van snage, kazao nam je Tonči Vuković, voditelj Odsjeka za prostorno planiranje.

Oglas

Inače, po starom planu ne bi bila moguća gradnja objekta u “aranžmanu” Ladislava Šošića (Abacus) koji je lani sklopio trojni ugovor s Gradom Makarska i Crkvom Kraljice mira i čiji je jedan od uvjeta i bilo omogućavanje gradnje sukladno prostornom planu. Po starom planu iz 2006.temeljem kojega je rađen donedavni urbanistički plan Abacusova parcela bila je u zelenoj zoni, a riječ je o nešto manje od 2000 m2.

Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog plana trajat će od 15. veljače do 23. veljače 2021.godine. Svi zainteresirani građani, pravne osobe i drugi, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 23. veljače 2021. godine, mogu dostaviti svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog stavljanja izvan snage UPU-a „Program poticane stambene izgradnje“ Makarska“.

Ivona Ćirak/foto FB