Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo upućen je Zahtjev za ukidanjem dviju koncesija tvrtki Romana d.o.o. zbog kršenja odredbi iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i nepoštivanja pravnih procesa.

Kako su uz presliku Zahtjeva objavili iz Udruge za održivi razvoj Osejava, iako je društvo Romana izjavilo kako će se zabrana radova ispoštovati, zahtijevat će se prije svega i povratak plaže u prvobitno stanje o njihovom trošku.
M.D.

Oglas