Najveći minus u rashodovnoj strani u drugim izmjenama ovogodišnjeg proračuna vidi se u gubitku od prodaje nefinancijske imovine, i to od čak 23,4 milijuna kuna. Angela Kuran, pročelnica za financije, istaknula je kako se radi o neostvarenoj prodaji zemljišta i smanjenju od 7 milijuna kuna. Kasnije je gradonačelnik Jure Brkan u raspravi objasnio da je riječ o zemljištu Marka Radalja koja je vraćena natrag, te Šumici. -Taman smo htjeli ići u prodaju zemljišta Šumice kad smo vidjeli da je opterećeno sudskim sporom, kazao je Brkan.

Pad je i u porezima na dohodak gdje se predlaže smanjenje od 5 milijuna kuna, a značajno je smanjenje, kako je rekla Kuran, i kod stavke poreza na javne površine i kuće za odmor i to od preko 5 milijuna kuna.

Jedini prihod koji je ostvario porast je porez na promet nekretnina i to od skoro 3 milijuna kuna. Ono se odrazilo i na povećanje u komunalnom doprinosu.

Oglas

M. D. /foto M. D.