Odlukom Hrvatskog sabora iz 2004. godine 22. rujan obilježavamo kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri ubijene žene na Općinskom sudu u Zagrebu. Ubojstva su se desila 1999. godine tijekom brakorazvodne parnice.

Obilježavanje tog dana je ujedno prilika da se progovori o nasilju koje žene doživljavaju od strane njihovih partnera, bivših partnera ili ostalih muških članova obitelji i da se ukaže da nasilje nad ženama nije samo privatna stvar pojedinca, nešto što se dešava iza zatvorenih vrata, već je to prvenstveno javno i političko pitanje. Zapitajmo se koliko smo i sami svojim djelovanjem pridonijeli suzbijanju svih oblika nasilničkog ponašanja i najoštrijoj osudi takvog ponašanja. Jer nasiilje nije nešto što se dešava nekom drugom pa mi možemo mirno okretati glavu od problema. Nasilje nad ženama i u obitelji je ozbiljan problem koji se tiče društva u cjelini a samim tim i svakog pripadnika tog društva.

Iza nas su višegodišnji napori mnogih institucija, nevladinih organizacija, pojedinki i pojedinaca na, s jedne strane osvješćivanju javnosti na ovaj problem, a s druge strane na izgradnji strateškog i zakonodavnog okvira, kako za sankcioniranje, tako i za prevenciju nasilničkog ponašanja. No put prema istinskoj eliminaciji nasilja nad ženama nije niti jednostavan niti lak i traži ogroman trud cijelog društva. U nekim studijama pretpostavlja se da će proći još nekoliko desetljeća kako bismo se približili cilju eliminiranja nasilja nad ženama.

Oglas

Svi napori na unapređenju zakonodavstva i učinkovitijem radu institucija nemaju svrhe ako ih ne prate promjene u sustavu odgoja i obrazovanja sa stalnim radom na osvješćivanju o nasilju kao neprihvatljivom, nepoželjnom i osuđujućem ponašanju. Veliku ulogu u suzbijanju nasilničkog ponašanja imaju i mediji, da s tom temom budu prisutni u javnosti, da ističu sve propuste, ali i pozitivne pomake u ovoj borbi jer to je također način da, s jedne strane hrabrimo žene da se odupru i da prijave nasilnike, a s druge strane da uvijek iznova tražimo od svih u društvu, na svim razinama, da učine sve što je u njihovoj nadležnosti u borbi protiv nasilja nad ženama. Jer ono što svi skupa možemo i moramo činiti svakodnevno, to je stalni napor da ova tema bude što više u javnosti, da dobije na značaju i da svi zajedno hrabrimo žene da nasilje prijave, jer neprijavljivanje nasilja perpetuira novo nasilje. A žene će to učiniti ako vide da institucije reagiraju žurno, da su učinkovite i što je najvažnije da su na strani žrtve. Stoga treba inzistirati da se svaki propust, svako minoriziranje nasilja od bilo koga u sustavu na adekvatan način i sankcionira.

Rastuća netolerancija i netrpeljivost spram različitosti u hrvatskom društvu su tendencije koje nas zabrinjavaju i kojima se najoštrije suprostavljamo. Socijaldemokratski forum žena SDP-a ostaje dosljedan u borbi i podršci za razvoj boljeg, sigurnijeg i ravnopravnijeg društva u kojem će se poštivati temeljna ljudska prava, slobode i dostojanstvo svake pojedinke i pojedinca – stoji u priopćenju kojeg potpisuje predsjednica Foruma žena SDP-a Makarska Jagoda Martić