Povodom održavanja današnje sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije sa koje je na zahtjev Udruge za održivi razvoj Osejava iz Makarske izuzeta predviđena točka dnevnog reda koja
se odnosila na usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli koncesije tvrtki Romana d.o.o. izražavamo ozbiljnu sumnju da se radi o pukoj odgodi usvajanja sporne odluke – priopćili su danas iz UZOR Osejava.

– Od nadležnih županijskih tijela i dalje tražimo jasno očitovanje na problem nasipanja mora na predjelu Cvitačka, od strane investitora Romana d.o.o. bez pravno valjane odluke o koncesiji koja je trebala biti donesena na današnjoj sjednici, a prema prijedlogu županijskog Stručnog tijela za dodjelu koncesija na pomorskom dobru koje je izradilo Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije (novi postupak).

S obzirom na upornu šutnju bojimo se kako će sporna točka, metodom „provlačenja ispod radara“, biti uvrštena na dnevni red neke od slijedećih sjednica Županijske skupštine te još jednom tražimo preispitivanje brojnih nepravilnosti vezanih uz:

Oglas

1. početak izvođenja radova bez usvajanja Odluke o dodjeli nove koncesije tvrtki Romana d.o.o.;

2. sumnju u nezakonitost građevinske dozvole izdanu od Upravnog odjela za prostorno uređenje i urbanizam Grada Makarska u vidu neusklađenih površina u lokacijskoj i građevinskoj dozvoli;

3. povrede članka 109. Zakona o gradnji jer tvrtka Romana d.o.o. nema dokazan pravni interes za izdavanje građevinske dozvole;

4. upitne i zastarjele ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš iz 2012. godine.

Također napominjemo kako smo od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zahtijevali hitni inspekcijski nadzor nad izdavanjem sporne građevinske
dozvole, a od Grada Makarska još nismo dobili odgovor na naš Zahtjev za uvidom u građevinsku dozvolu i preslik dokumentacije.

Županijski Upravni odjel za turizam i pomorstvo nedavno je objavio priopćenje u kojemu se tvrdi kako investitor nije imao suglasnost Županije za izgradnju
nove, već samo održavanje postojeće plaže, uz napomenu kako će se, uz obustavu radova, ista trebati vratiti u prvobitno stanje.

Tri tjedna iza toga Upravni odjel „pere ruke“ pozivajući se na pravomoćnu građevinsku dozvolu, dostatnu za nužnu koncesiju, uz izjavu: “Nije stvar suda kao ni tuženika da u ovom upravnom sporu ispituje zakonitost istih rješenja, kao i pravilnost klauzule pravomoćnosti na istima“.

Zbog svega ovog se pitamo čemu služe zakoni ako se isti ne primjenjuju od onih koji ih pišu te
njima manipuliraju zbog pogodovanja privatnom interesu? Također nam nije jasno kako se Romani
d.o.o. kao vlasniku dviju koncesija za gospodarsku namjenu dodjeljuje i treća, nova koncesija
kojom bi se stekla pravna osnova za nasipanje mora, a ista je tvrtka bez te odluke započela radove i
devastirala obalu.

Umjesto da se investitoru zbog kršenja propisa oduzmu postojeće te mu se
onemogući dobivanje nove koncesije i građevinske dozvole za zahvat u prostoru, nadležne
institucije po svemu sudeći „peglaju“ proceduru, a investitor, uz njihov blagoslov, devastira obalu,
čime Makarska trajno gubi svoj prepoznatljivi turistički resurs. U svemu tome, Grad Makarska
izbjegava zakonsko pravo korištenja koncesija i umjesto da sam upravlja plažama iste prepušta
privatnom investitoru – stoji u priopćenju Udruge za održivi razvoj Osejava.
M. D.