Kako javlja GCOM, zbog radova na instaliranju softverskog uređaja koji će upravljati semaforima u Makarskoj – Vukovarska ulica (na križanju

Vukovarske i Zagrebačke ulice i na križanju Vukovarske i Ličke ulice) u srijedu 03. veljače 2021. godine između 09:00 i 13:00 sati semafor će se staviti van funkcije.
O.F. / foto: Pixabay

Oglas