Hotel Romana nastavlja s radovima na uređenju obalnog pojasa s plažom, a ovaj je već ranije prezentiran projekt izazvao reakcije u javnosti budući podrazumijeva gubitak prirodnih uvala.

Naime, radi se o uređenju duljine oko 200 metara, a kako smo doznali s terena, nasip će se poravnati i s nasipanjem će se “ući” metar i pol u more. Investitor je “Romana d.o.o.” koja je gradnju prijavila koncem prošle godine, dok je rok završetka prve faze do sezone. Građevinska dozvola je ishođena prošle godine u kolovozu.

Kako je bilo prezentirano u projektu, projekt podrazumijeva tri pera. Prve ideje investitora išle su prema pontonima od kojih se ipak odustalo.

Cvitačka će dobiti prostrane plaže s velikim kapacitetom, ali kritičari ovakvih intervencija kažu da će ujedno izgubiti identitet jer je već nekoliko stotina metara zapadno nasuto tijekom ranijih godina.

Oglas

M. D. /foto M. D.