U sklopu projekta „Udruge za udruge“ ,Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, Savjetovalište Lanterna kao nositelj projekta i Udruga OSI Sunce, UZOR Osejava i DAUP Orion kao partneri, organiziraju panel raspravu “Javno-civilna suradnja: od potpore do partnerstva”.

Raspravom bi se pokušali utvrditi stavovi i potrebe predstavnika javnog i civilnog sektora kroz unapređivanje suradnje između Grada Makarska kao pružatelja i civilnih udruga kao korisnika javne financijske potpore.

Okvirne teme rasprave vezane su uz poboljšanje međusektorske suradnje kroz uspostavu sustava javno-civilnog partnerstva, čvršću suradnju među udrugama, poboljšanje uvjeta rada udruga, provedbu postupka javnog natječaja za udruge, evaluaciju prijave i provedbe projekata/programa/manifestacija i sl.

Oglas

Panel raspravu koja će se održati u ponedjeljak, 27. lipnja 2022. s početkom u 10 sati u prostorijama MARA-Centar za razvoj poduzetništva, Hrpina 1, Makarska, moderirat će Petar Kelvišer, voditelj projektne aktivnosti uspostave sudioničkog upravljanja i međusektorske suradnje.

Pismenu ili usmenu potvrdu Vašeg sudjelovanja s imenima sudionika iz Vaše organizacije/ustanove pošaljite nam na mail adresu [email protected] ili nazovite na mobitel 098 418 736 , najkasnije do petka, 24. lipnja u 13 sati – pozivaju organizatori.

MD/ foto MD