Gradonačelnik Grada Makarske dana 17. siječnja 2022. raspisao je Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne radnice, do povratka odsutne radnice u projektu: „ZAŽELI u Makarskoj- UP.02.1.1.13.0397 u sklopu Zaželi – Program zapošljavanja žena – FAZA II.“

Naziv radnog mjesta: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/
ili nemoćnim osobama.
Mjesto rada: Makarska
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno, radi zamjene duže vrijeme odsutne radnice, do povratka
odsutne radnice
Radno vrijeme: 40sati /tjedno
Trajanje radnog odnosa: do povratka odsutne radnice za koju se traži zamjena
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično (i iznosi cijene mjesečne autobusne karte)
Predviđena plaća: plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj uredbi Vlade RH o
visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.
Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (do 3, odnosno 4. razreda
srednje škole)
Poželjno: Vozački ispit B kategorije (Prednost imaju osobe koje imaju položen vozački ispit i
mogućnost korištenja vlastitog automobila.)
Natječaj vrijedi od: 17. siječnja 2022.
Natječaj vrijedi do: 25. siječnja 2022.

Opis poslova:
 pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština;

Oglas

 pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika;
 pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika;
 briga o higijeni i pomoć pri oblačenju i svlačenju;
 pomoć u socijalnoj integraciji;
 pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,
dostava pomagala i sl…);
 pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo;
pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Zaposlene žene pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika, i bit će obavezne pohađati i završiti jedan od ponuđenih programa obrazovanja/osposobljavanja radi povećanja znanja i vještina, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Ciljne skupine su:
-nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi
(domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i l., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
-nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim
srednjoškolskim obrazovanjem

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo.

Uz obrazac prijave kandidati trebaju obavezno priložiti:
-zamolba za posao
-životopis koji uključuje kontakt podatke
-potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je
prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave
Javnog poziva)
-presliku osobne iskaznice
-presliku svjedodžbe o završenoj školi ili izjava pripadnice ciljane skupine, ovjerena od
navedene osobe u slobodnoj formi
-potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu
-uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-preslika vozačke dozvole
– potvrdu liječnika opće medicine o psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova
pružanja potpore i podrške starijima osobama i/ili nemoćnim osobama

– podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj podskupini ciljane skupine iz ovog
Javnog oglasa pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom :
Rješenje o invaliditetu.)

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti na
adresu;
Grad Makarska
Obala kralja Tomislava 12
21 300 Makarska
s naznakom „Oglas za rad na određeno vrijeme u sklopu projekta Zaželi u Makarskoj II.-
NE OTVARAJ“
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Više možete pročitati OVDJE

MD/foto MD