Županija Splitsko-dalmatinska, točnije Upravni odjel za turizam i pomorstvo, objavio je javni poziv turističkim agencijama na predstavljanje projekta Dalmacija-storytelling destinacija. Pozivaju turističke agencije koje imaju sjedište ili poslovnicu na području Splitsko-dalmatinske županije, a koje su zainteresirane za kreiranje kulturno-turističkih izleta, na predstavljanje projekta Dalmacija storytelling destinacija.
Predstavljanje projekta održati će se putem ZOOM aplikacije u srijedu, 14. travnja 2021. godine s početkom u 13:00 sati.
Cilj predstavljanja je upoznati agencije s mogućnostima sudjelovanja u projektu i zainteresirati ih za kreiranje tematskih- storytelling dnevnih i poludnevnih izleta na području Splitsko-dalmatinske županije.

Termin održavanje je srijeda, 14.travnja, s početkom u 13 sati.
Za sudjelovanje na predstavljanju nije potrebna prethodna registracija ili najava
organizatoru. Sadržaj predstavljanja je: projekt Dalmacija storytelling destinacija, novi turistički proizvodi i interpretatori baštine, turističke agencije i DSD: kreiranje tematskih storytelling dnevnih i poludnevnih izleta, DSD web stranica te promocija.

Dalmacija storytelling destinacija je projekt podizanja kvalitete kulturne turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije korištenjem storytelling metode pri prezentaciji i interpretaciji baštine. Projekt potiče oživljavanje povijesnih događaja, pojava, legendi, mitova i baštinskih likova na autentičnim lokacijama koristeći storytelling metodu. Interpretacija se može odvijati kroz glumačke trupe, interpretatore baštine i/ili
digitaliziranu vizualizaciju.
Ovim projektom želimo očuvati i prezentirati dalmatinsku kulturnu baštinu i doprinijeti
cjelogodišnjem turizmu Splitsko-dalmatinske županije, poručuju iz upravnog odjela.

Oglas

Link na zoom je https://us02web.zoom.us/j/89398823238?pwd=UjJXc05heG90SDJZWW9XRmJ0ODVFQT09.
Meeting ID: 893 9882 3238.

M.D./foto M.D.