Kako prenosi Rogotin Portal, volonteri Zavičajne zbirke Gradac na pragu su novog arheološkog otkrića koje će rasvijetliti još jedan segment naše zavičajne povijesti.

Na krajnjem sjeveroistoku općine Gradac pronađeni su ostaci za koje se vjeruje da su ranokršćanska krstionica (baptisterij). Ovo nalazište 1851. godine prvi je otkrio i dokumentirao hrvatski povjesničar i arheolog Petar Kaer, što je i objavljeno u Hrvatskom arheološkom glasniku. Među ostacima popisanim na ovom nalazištu Kaer spominje kamenice sa šupljim dnom, iz kojeg je trebala isteći neka tekućina. Pritom, kao jednu od mogućnosti njezine namjene navodi religiozni obred, odnosno neko svetište.

Oglas

Ovu mogućnost potvrđuje smještaj kamenica na povišenom brdskom području, gdje su se u staro doba često odvijali razni vjerski obredi. I doista, detaljnjijim uvidom u ostatke, koji su uslijed promjena na terenu danas vidljiviji, prema obliku, načinu izrade i tragovima na materijalu, može se, prenosi Rogotin Portal, potvrditi mogućnost da se doista radi o krstionici na kojoj se obavljao obred purifikacije, odnosno pročišćenja.

Riječ je o građevinama koje su se razvile iz židovskih bazena za obredno pranje o kojima na Bliskom istoku postoje arheološki dokazi barem iz 1. st. Valja istaknuti kako postoje naznake da takve krstionice datiraju u same početke kršćanstva. O navedenom arheološkom otkriću Zavičajna zbirka Gradac izvijestit će nadležne službe.

M. D. / foto Rogotin portal