Iduće godine Grad Makarska, ako je suditi po Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021 godinu, planira za javne površine izdvojiti preko 10 milijuna kuna. Najviše se planira investirati u izgradnju i rekonstrukciju Trga Hrpina, čak 1,4 milijuna kuna, a za izgradnju javnih parkirališta milijun kuna. U planu je i Trg Hrvatskih Kobaca sa 700 tisuća kuna. Za trg ispred crkve Kraljice mira planira se iz proračuna 650 tisuća kuna.

Čak 2, 5 milijuna kuna je namijenjeno za otkup zemljišta.

Za nerazvrstane ceste planira se skoro 23 milijuna kuna, za groblje u Velikom Brdu 2, 5 milijuna kuna, a za javnu rasvjetu milijun. Sve skupa teške su investicije 44, 6 milijuna, od čega se iznos od 36 milijuna  financira iz očekivanog komunalnog doprinosa.

Oglas

M. D. /foto M. D.