Izmjene i dopune Prostornog plana koji se u srpnju ove godine ponovno našao na ponovljenom javnom uvidu ponovno su aktualizirale u Makarskoj uvijek aktualni problem – pitanje prostornog planiranja. Gradonačelnik Zoran Paunović i glavna planerica Gorana Barbarić rekli su kako ne mogu znati kad će se tzv. interventne mjere usvojiti jer ovise o zelenom svjetlu resornog Ministarstva koje je prvi put izostalo.

Također je, nakon usvajanja ovih izmjena, najavljen novi Prostorni plan, a otvoreno je i pitanje zabrane višestambene izgradnje kao konačne ili pak promjenjive odluke. Konačni prijedlog s obrađenim primjedbama još uvijek nije spreman, a u međuvremenu je Barbarić, inače direktorica tvrtke “Urbi & archi” zaposlena u splitskoj Banovini.

Pitanja koja proizlaze iz trenutnih okolnosti i uopće pitanja koja se tiču važnih elemenata plana uputili smo gradskim vijećnicima iz svih zastupljenih stranaka, a intervjue s njima objavljivat ćemo u nastavku. Serijal otvaramo s Gordanom Muhtić, SDP-ovom vijećnicom i predsjednicom Gradskog vijeća.

Oglas

Što bi po vama trebao donijeti novi prostorni plan kojeg je najavio gradonačelnik, a koji bi obuhvaćao i grafičke izmjene i koji će biti temeljen na strateškim dokumentima?

Točnije, što bismo od tog dokumenta trebali očekivati, a da nije obuhvaćeno aktualnim izmjenama u tekstualnom dijelu?

Ova gradska uprava jasno i glasno od početka komunicira svoje stavove o potrebi zaštite prostora i važnosti donošenja izmjena i dopuna prostornog plana. Izmjene koje su tijeku su osobito važne jer su interventne mjere kojima štitimo preostali prostor. Ubrzana betonizacija, izgradnja velikog broja komercijalnih stanova i mastodontova koji preopterećuju infrastrukturu grada, stanovi čak i u komunalno-poslovnim zonama – lažni aparthoteli, sve to dovodi do sniženja kvalitete života naših sugrađana.

I zato je sada u cilju hitnog sprječavanja daljnje devastacije grada Makarske u tijeku „interventna“ izmjena i dopuna postojećeg PP.

Smatrate li da bi zabrana izgradnje višestambenih zgrada trebala biti privremena mjera dok se ne sagledaju strateški dokumenti ili bi li po vama novi plan trebao sadržavati odredbe koje idu u istom smjeru?

Novi prostorni plan o kojem je govorio gradonačelnik Zoran Paunović temelji se na strateškim aktima i time će se grad Makarska odmaknuti od stihije. SECAP – Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka i Strateški plan razvoja kulturnog turizma su već usvojeni i u primjeni dok je Studija turističkog nosivog kapaciteta pri samom kraju izrade i uskoro će biti predstavljena javnosti. Ti akti, uz još i prometnu studiju, izrađeni su od stručnjaka na temelju precizne analize svih važnih pokazatelja i dat će podlogu za donošenje novog prostornog Plana.

Kako komentirate zoniranje i namjenu Biloševca po županijskom planu? Je li to dobro, kako bi po vama Grad trebao riješiti pitanje Biloševca?

Struka će na razini Grada reći što je najbolje za to područje, no ono što je sigurno da svaki razvoj mora biti planski. Zalažemo se da infrastruktura ima prednost, da se ne ponavljaju greške iz prošlosti. Prethodno pripremljena osnovna vodovodna, električna i prometna infrastruktura omogućava veću gradsku kontrolu nad bilo kojim prostorom. Županija se nažalost, nije do sada pokazala dobrim upravljačem, no određeni pomaci su vidljivi pa ćemo zasigurno, ako bude nužno, s njima komunicirati i na ovu temu.

Podržavate li projekt Peškere koji uključuje gradnju objekata i garaže i vjerujete li da će doprinijeti javnom prostoru?

Peškera je trenutno u fazi oporavka, nakon više od 20 godina zanemarivanja. Ozelenjavanje i stvaranje prirodnog hlada, među ostalim, važne su karakteristike projekta nove Peškere – u lipnju je posađeno gotovo 40 stabala: najviše platana, zatim pinjola, česmina i judića. Prvi put u više od dvadeset godina ova gradska uprava je provela arhitektonsko-urbanistički međunarodni natječaj za uređenje Peškere. Ključno je da Makarska dobiva prvi javni prostor koji će u ljetnim mjesecima biti u funkciju turizma, a preostali dio godine dnevni boravak Makarana sa sadržajima za susrete, igru, kulturnu i rekreativnu namjenu.

Struka je izabrala prijedlog čije su glavne odrednice produženje rive na prostor Peškere, arhitektura streha, povećanje prostora plaže te ozelenjivanje i prirodni hlad. Makarski novi javni prostor biti će za vrijeme sezone i izvan nje u balansu, jer generira dobar omjer punog i praznog prostora; npr. plaža se ljeti proširuje u sunčalište u hladu unutar parka, a izvan sezone to je lijepo osmišljen hortikulturni park koji zajedno sa šetalištima postaje dnevni boravak Makarana. Ovaj projekt je prekretnica u razvoju Makarske i otvaranjem javnog prostora dobiva se na kvaliteti.

Obuhvat UPU Platno je smanjen, Grad ga želi potpuno izbaciti. Koji su koraci koje treba poduzeti Grad?

Na 2. sjednici Gradskog vijeća, još u srpnju 2021. donijeli smo Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreativne zone Platno, čime smo jasno pokazali naš stav oko dosadašnjeg upravljanja tim područjem. Ono što mi provodimo je aktivna zaštita prostora, zaštita naše kulture življenja s ciljem održivog razvoja našeg Grada. Konkretne mjere provode gradski odjeli, a javnost će o svemu biti pravodobno biti obaviještena.

Glavna planerica Gorana Barbarić, izrađivač plana, prelazi u Zavod za prostorno uređenje Grada Splita. Kako će se to odraziti na proceduru izmjena plana? Tko se u Gradu Makarska bavi problematikom prostornog planiranja?

Prvi put u ovoj gradskoj upravi radi veći broj inženjera nego ekonomista ili pravnika. Dio Odjela za razvoj Grada čine inženjerka krajobrazne arhitekture, 4 inženjera građevine, inženjer arhitekture i inženjerka geodezije. Sve su to mlađi ljudi s iskustvom ali i entuzijazmom i kreativnim idejama, koji zajedno sa starijim kolegama iz Odjela rade na stvaranju nove slike zelene i održive Makarske. Izmjene i dopune PP odvijaju se prema planu i zaposlenje gospođe Barbarić nema nikakvog utjecaja na taj postupak.

Ivona Ćirak /foto M.D.