Naš serijal na temu prostornog planiranja koji smo jučer otvorili s razgovorom s Gordanom Muhtić, gradskom vijećnicom SDP-a, nastavljamo s vijećnikom druge velike stranke, HDZ-ovim vijećnikom i šefom makarskog HDZ-a Jurom Brkanom. Bivši gradonačelnik dao je svoj pogled na potrebne izmjene i osvrnuo se na plan koji je 2020. godine donesen u njegovom mandatu.

Što bi po vama trebao donijeti novi prostorni plan kojeg je najavio gradonačelnik, a koji bi obuhvaćao i grafičke izmjene i koji će biti temeljen na strateškim dokumentima? Točnije, što bismo od tog dokumenta trebali očekivati, a da nije obuhvaćeno aktualnim izmjenama u tekstualnom dijelu?

Prema onome što je gradonačelnik Paunović do sada učinio, ne očekujem da budu usvojene aktualne izmjene tekstualnih provedbenih odredbi, a kamoli da Paunović donese cjelovite izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada.
Naime, dolaskom na dužnost gradonačelnika 2017. godine, dočekale su me predložene izmjene i dopune bivšeg SDP-ovog gradonačelnika Bilića. Te izmjene na javnom uvidu su dobile veliki broj negativnih komentara i donio sam političku odluku da ih kao takve ne usvojimo nego da pokušamo što više zadovoljiti interese građana a ujedno sačuvati javne površine za daljnji održivi razvoj grada.
Te dvije stvari je vrlo teško uskladiti i shvatio sam da će biti potrebno više izmjena kako bismo došli do dobrog rješenja. Puno vremena smo izgubili, skoro dvije godine dok smo uskladili predložene izmjene sa zakonom i propisima zaštite okoliša ali u konačnici u srpnju 2020. godine smo usvojili Izmjene i dopune PPUG i na to sam ponosan. Samo da napomenem, na samoj sjednici Gradskog vijeća, prilikom usvajanja Izmjena i dopuna PPUG-a, naglasio sam da odmah treba započeti sa radom na novim izmjenama kako bi dovršili posao prostornog planiranja našeg grada na zadovoljstvo svih stanovnika.

Oglas

Inače, naše izmjene koje smo usvojili u odnosu na do tada važeći plan donijele su mnogo
pozitivnih stvari od kojih ću nabrojati samo neke: smanjili smo jednu etažu kod izgradnje svih stambenih građevina, povećali smo minimalnu građevinsku parcelu na 400m2, povećali smo sa 20% na 30% obavezne zelene i procijedne površine na građevinskoj parceli stambenjaka, propisali smo obaveznu sadnju jedne stablašice od najmanje 2m visine na svakih 100m2 građevinske parcele, zaštitili smo po prvi put podbiokovska ruralna područja označivši granice područja i propisivanjem izgradnje od maksimalno dvije nadzemne etaže (prizemlje i kat), u izgrađenom građevinskom području smanjili smo koeficijente izgrađenosti sa 0,60 na 0,50 a koeficijente iskorištenosti sa 2,40 na 2,00, kod hotela smo povećali koeficijente i katnost te propisali i druge liberalnije uvjete gradnje kao bi omogućili veću izgradnju hotela.

Smatrate li da bi zabrana izgradnje višestambenih zgrada trebala biti privremena mjera ili bi li po vama novi plan trebao sadržavati odredbe koje idu u istom smjeru?

Mi smo već u našim izmjenama PPUG zabranili izgradnju višestambenih zgrada u području ispod magistrale sa izuzetkom Glavice, jer smo smatrali da je to područje već iskorišteno. Ja smatram da ne treba potpuno zabraniti višestambenu izgradnju prvenstveno jer Makarsku vidim kao grad. Grad u punom smislu riječi, sa ustanovama, objektima, javnim površinama i građevinama koje daju urbani izgled grada. Mi nismo selo i ne želim od grada praviti selo. Višestambeni objekti su dio grada i ja sam protiv zabrane njihove izgradnje. Gradonačelnik bi svoju pažnju trebao usmjeriti na izgradnju infrastrukture, ulica, trgova, parkova, vodosprema i trafostanica i taj dio unijeti u izmjene prostornog plana, a ako mu na putu stoje višestambene zgrade, tada može propisati da budu manje ili na većim
parcelama ili sa više zelenila. Moje je mišljenje, a vidljivo je svima, da se gradonačelnik Paunović ne bavi izgradnjom infrastrukture, stoga je odlučio da zabrani izgradnju svima drugima.

Kako komentirate zoniranje i namjenu Biloševca po županijskom planu? Je li to dobro, kako bi po vama Grad trebao riješiti pitanje Biloševca?

Biloševac je veliki gradski prostorni resurs kojega grad može oblikovati na način da dugoročno građanima sačuva potrebni javni prostor a ujedno omogući izgradnju turističkih kapaciteta. Županija je na osnovu zahtjeva grada predvidjela više turističkih zona na području Biloševca u kojima će biti omogućena izgradnja kampova i hotela. Zato se slažem sa Županijskim planom. Za vrijeme izrade izmjena i dopuna PPUG, izrađivač plana napravio je i plan cestovne infrastrukture na području Biloševca. Mi ga tada nismo mogli ubaciti u Izmjene PPUG jer su zahtijevale dodatne studije zaštite okoliša koje bi produžile cijeli proces za još godinu dana. Pored plana cestovne infrastrukture potrebno je uraditi i planove javnih površina i ostalih javnih građevina. Zbog toga smo i najavili izradu
novih izmjena PPUG. Mislim da gradonačelnik Paunović ne zna za taj plan, koji se nalazi u Općini.

Podržavate li projekt Peškere koji uključuje gradnju objekata i garaže i mislite li da će doprinijeti javnom prostoru?

Po mom mišljenju gradonačelnik Paunović ne podržava projekt Peškere, pa tko sam onda ja da ga podržim? Po mom mišljenju gradonačelnik Paunović je rušenjem Peškere zadovoljio svoje niske strasti i strasti njegovih drugova iz komiteta, ali dalje od toga taj prostor njega ne zanima. Naime, u trenutačnim izmjenama prostornog plana koje se mijenjaju u tekstualnom dijelu provedbenih odredbi, on predviđa izgradnju garaže i ostalih sadržaja na Peškeri, a istodobno ne mijenja kartografski prikaz gdje je Peškera označena kao park i rekreacijska zona. Također je za napomenuti gradonačelniku Paunoviću, da je i dalje na snazi UPU Peškera bez čijeg ukidanja ne može usvojiti izmjene i dopune PPUG a kamoli ishoditi građevinske dozvole za megalomanske projekte koje je skupo platio našim novcem.

Obuhvat UPU Platno je smanjen, Grad ga želi potpuno izbaciti. Kakav je vaš stav?

Već u našim Izmjenama PPUG iz 2020. godine umanjili smo obuhvat Platna za cca 3 hektara kopnenog dijela uz obalnu liniju i za cijelo područje pripadajućeg akvatorija. Također smo ograničili izgradnju na maksimalno 300m2 ugostiteljskog objekta prizemne katnosti. Ostalu površinu platna smo predvidjeli za izgradnju nogometnih terena. Smatrao sam da je nužno da naš grad može turistima ponuditi nešto više i van sezone kupanja. Smatrao sam da je jedna mogućnost nove vansezonske ponude sportski turizam i da grad mora izgraditi potrebnu sportsku infrastrukturu.
Međutim, otkad je gradonačelnik Paunović „ukinio“ UPU Platno i odrekao se izgradnje novih
sportskih terena, nisam vidio da je itko prosvjedovao protiv toga. Nisu se bunili hotelijeri, nisu se bunili iznajmljivači, čak se ni sportaši nisu bunili. Stoga sada smatram da sam bio u zabludi i da nama sportskih terena ne treba.

Glavna planerica Gorana Barbarić, izrađivač plana, prelazi u Zavod za prostorno uređenje Grada Splita. Kako će se to odraziti na proceduru izmjena plana?

Vjerujem, a toliko poznajem gospođu Barbarić, da je profesionalka u svom poslu. Očekujem da se pobrinula da njeno poduzeće kao izrađivač izmjena i dopuna PPUG može završiti svoj posao. Po mom mišljenju na proceduru izmjena plana to se neće odraziti jer ionako gradonačelnik Paunović ne namjerava završiti izmjene i dopune PPUG.

Ivona Ćirak /foto M.D.