Savjetovalište Lanterna je u partnerstvu s JU Makarska razvojna agencija i OŠ Stjepana Ivičevića organiziralo edukaciju za učenike i njihove nastavnike o biovrtlarenju i sadnji bilja u plasteniku pod nazivom Urbani vrtlari.

Na radionicu se odazvao velik broj učenika koji su pozorno slušali izlaganje voditeljice Mile Lukić, koja je na zabavan, a opet poučan način informirala učenike o radu u stakleniku koji će nakon završetka projekta Osvijesti i prihvati promjenu ostati u vlasništvu osnovne škole. Djeca nisu dobila samo teoretska znanja nego su se također okušala i pripremi zemlje i sijanju bilja u stakleniku…Vjerujemo da će to biti velika radost kada u dogledno vrijeme budu mogli ubrati svoje začinsko bilje, svoju rajčicu, svoju mrkvu. Kroz projekt je kupljen i velik broj sadnica za uređenje školskog dvorišta te će se kroz projekt financirati i set za navodnjavanje Kap po kap za staklenik i školski vrt.

Projekt Osvijesti i prihvati promjenu je projekt obrazovanja za održivi razvoj, a održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. Ovakvi i slični partnerski projekti koje organiziraju organizacije civilnog društva su važni jer se na ovaj način mogu čuti i stavovi građana i ovakvi projekti imaju važnu ulogu u podizanju svijesti i educiranju građana o održivom razvoju i zaštiti okoliša. Aktivnosti projekta Osvijesti i prihvati promjenu su najviše usmjerene na djecu i mlade, kao i na članove njihovih obitelji, povezane s unapređenjem njihovih vještina i znanja o održivom razvoju. Ovim projektom također promičemo volontiranje među djecom i mladima, budući da ono osnažuje pojedince i pomaže u izgradnji snažnijih zajednica, potiče nove vještine i građansku odgovornost.

Oglas

Projekt Osvijesti i prihvati promjenu je podržan od Ureda za udruge, kroz Švicarsko – hrvatski program suradnje.
M. D.