Koncem prošle godine raspisan je natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske. Riječ je o zapošljavanju na mandatno razdoblje od 5 godina.

U uvjetima je navedeno da kandidati moraju imati završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju tri godine, da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima, da ima najmanje pet godina na poslovima vatrogasaca,  itd.
M.D./foto M.D.

Oglas