Usvajanje rebalansa proračuna za 2022.godinu na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća grada Makarske obilježila je prilično žustra rasprava, iako se zapravo već jako dobro znalo da će se ići na izmjene. Podsjetimo da je Gradsko vijeće već usvojilo odluku o nagodbi s Romanom d.o.o.vezano za izgradnju prometnice koju je isfinancirao investitor, kao i odluku o kupnji prostora na Kačićevom trgu od HRNK Zmaj.

Za ove su dvije odluke glasali HDZ-ovi vijećnici, uz dakako koaliciju SDP – Stjepan Zelić, dok NLO nije digao ruku. Vijećnici NLO-a nisu dali blagoslov ni za proračun kojeg su ponovno nazvali fingiranim, te nisu digli ruku ni za rebalans. HDZ-ova oporba ipak je podržala rebalans proračuna jer su isto napravili i kod donošenja dviju odluka zbog kojih se uostalom i išlo na prvi rebalans.

Podsjetimo, Grad je sklopio nagodbu s Romanom tešku oko 1,8 milijuna kuna, što nije uvršteno pri planiranju proračuna, te se odlučio za kupnju Zmajevog prostora vrijednog 1,9 milijuna kuna. Sve skupa, riječ je o kresanju 3,7 milijuna kuna.

Oglas

Evo i kome…

Za sanitarni čvor i recepciju u Kotišini ide 500 tisuća kuna manje, pa se umjesto 1,5 milijun u ovoj godini biti, barem po planu, utrošeno milijun kuna. Za javna parkirališta skida se pola milijuna, za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste milijun kuna, za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Bilaje reže se pola milijuna, a jednako toliko i za rekonstrukciju sjevernog dijela Ulice slikara Gojaka. Planiran je bio i Put Volicije kojemu se skida milijun kuna.

Također, za izgradnju sustava oborinske odvodnje skida se 150 tisuća kuna. Sve skupa, radi se o iznosu od cca 4,1 milijun kuna.

Povećanje pak ide na povećanju za izgradnju Ulice Ivana Gorana Kovačića. Riječ je o cesti koju je radila Romana d.o.o. prema usmenom dogovoru s ondašnjim gradonačelnikom Tonćijem Bilićem te će se isplatiti odšteta Romani.

U ime Kluba vijećnika SDP-a i Stjepana Zelića rečeno je kako se ne odustaje od projekata nego ih se prebacuje.

Jure Brkan u ime Kluba vijećnika HDZ-a kazao je kako je gradska vlast dobro znala na vrijeme da Zmaj prodaje prostor, jer ih je o tome obavijestio 3.prosinca prošle godine, pa da su mogli na vrijeme tu stavku ubaciti u proračun. Rekao je da je suglasnost za nagodbu usvojena 10.prosinca pa da se i tu mogao izbjeći rebelans.

Posebno je kritizirao rezane stavke. – U srijedu ste, gradonačelniče, sjedili na prezentaciji Apfelovog centra, a onda mu skidate rekonstrukciju Puta Volicije. Znamo da je taj put neadekvatan i da ga treba rekonstruirati. I projekt Bilaje, imate gotov projekt, imate novac, ali neka ljudi Bidola čekaju. Svi ovi projekti su pred realizacijom i sredstva su osigurana u proračunu, kazao je Brkan.

Vijećnica NLO-a Ivana Miočević Franić rekla je da iza prenapuhanog proračuna stoji stihija te planovi bez analiza.

– Predviđeno je 1,5 milijun kuna za sanitrni čvor i recepciju u Kotišnii, zanima me tko je izradio troškovnik. Može se za taj iznos sagraditi obiteljska dvokatnica. Dobar gospodar može završiti taj projekt i s milijun kuna. Kemijski WC-i sa slobodnim pristupom zmijama nisu adekvatni za zaposlenike i posjetitelje, rekla je.

Kolega Petar Kelvišer pitao je kakav je to kapitalni objekt “wine bar s otiskom čizme Mate Jujnovića”. – Takvih kapitalnih objekata po gradu imate koliko hoćete. Možda ja živim u nekom paralelnom svijetu od gradonačelnika pa mi se komunalna problematika čini neophodnijom od svih ovih stavki na koje ćemo spiskati silnu lovu, kazao je Kelvišer.

Rebalans je usvojen većinom glasova.

Ivona Ćirak /foto M.D.