Prošlog tjedna održan je edukativni ciklus u sklopu projekta „Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina“ za predstavnike nositelja projekta Grad Makarska i partnere na projektu, a u organizaciji Udruge Permakultura Dalmacija te njihovih stručnih suradnika.

Sudjelovali su tako djelatnici Grada Makarske, JU MARA, PP Biokovo, TZ Grada Makarska, Gradskog muzeja Makarska te tvrtke Tip Extreme. Krroz dvodnevni program održan 12. i 13. studenog stekli su nova znanja i vještine putem niza predavanja i radionica.

Kako navode na stranici razvojne agencije MARA, ciklus je obuhvatio sljedeće teme: Život i tradicija u oblikovanju dalmatinske arhitekture, Gospodarski značaj ljekovitog i aromatičnog bilja, Jestivo bilje našega kraja, Oblikovanje životne okoline primjenom prema kulture.

Oglas

Praktični je pak dio obuhvatio sljedeće  radionice: gradnja suhozida, te svojstva i upotreba ljekovitog i aromatičnog bilja.

– Osim što su polaznici u teorijskom dijelu predavanja saznali brojne korisne i zanimljive informacije, u pokaznom dijelu edukacije, osim gradnje suhozida polaznicima su prezentirani procesi destiliranja ljekovitog bilja sa mobilnim destilatorom, dobivanja eteričnog ulja i hidrolata, izrada biljnih ekstrakata i macerata te vlastitih čajnih mješavina!

Zahvaljujemo Ivanu Raki, predsjedniku Udruge i permakulturnom dizajneru; Hrvoji Bota, arhitektu, premakulturnom dizajneru i direktoru Održivo d.o.o.; Ani Burić, arhitektici, permakulturnoj dizajnerici i članici udruge 4 Grada Dragodid; Antoniji Mihaljević, članici Udruge permakulturnoj dizajnerici i poznavateljici biljaka; dr. sc. Tonki Ninčević sa Instituta za jadranske kulture, poručuju iz agencije MARA.

Inače, suradnja s Udrugom Permakultura Dalmacija započela je u veljači tijekom održavanja Energetskog dana.

M. D. /foto Fb MARA