Grad Makarska isplatio je Udruzi za zaštitu kulturne i prirodne baštine iz Slatina 5574 eura ili 41.972 kuna za isporuku tri instalacije koje imaju dvostruku funkciju: služe za prikupljanje plastičnih boca i promoviraju održivost i recikliranje. Na kojim će se lokacijama rasporediti, nije poznato.
Kako poručuju iz društva koje je ispostavilo račun, ribice su izradili u suradnji s lokalnim umjetnikom. – Zajedno su dizajnirali i napravili ‘Ribu koja jede plastične boce’ imena Oblutak, a sve u cilju promicanja održivosti i recikliranja. Osim promicanja održivosti i recikliranja vodili smo se tezom da je jako važno biti samoodrživ i odlučili Oblutka ponuditi gradovima, općinama i tvrtkama kako bi iste postavljali na frekventna mjesta kao svojevrsnu instalaciju koja prikuplja plastične boce i svakodnevno podsjeća na brigu o okolišu.
Oblutak je pocinčan, ima otvor sa katancem i ključem kako bi se efikasno gospodarilo ‘otpadom’ i info tablu sa osnovnim informacijama i motivirajućom porukom na temu očuvanja okoliša. Ponosni smo što smo 24.01.2023. gradu Makarskoj dostavili 3 Ribice. Više o mikrolokaciji i suradnji čitajte na proljeće, naveli su na stranici udruge.
Ivona Ćirak /foto Udruga za zaštitu prirodne i kulturne baštine