PŠRD ‘Arbun’ Makarska u nedjelju 19.rujna organizira ribolovno natjecanje Arbunijada,odnosno lov arbuna iz usidrene brodice.

Natjecanje u udičarenju je ekipno, a pravo natjecanja imaju članovi PŠRD “ARBUN” koji imaju ribolovnu dozvolu za tekuću godinu.
Prijava za natjecanje i upis ekipa je u kafiću PŠRD ”ARBUN”, zaključno sa danom 18.09.2021.god. do 18,00 sati – objavili su iz Arbuna.
M.D.

P R O G R A M
Dana 19.09.2021. g. u 6,30 sati podjela vrećica za odlaganje ulova. U 7,00 sati polazak iz lučice prema ribolovnoj zoni.
Ribolov traje od 8,30 do 13,00 sati.
Sve ekipe po završetku ribolova ulov predaju u numeriranim vrećicama na matični brod koji će se nalaziti na kraju ribolovnog područja prema Makarskoj.
u 15,30 sati vaganjeulova ispred zgrade društva.
Po završetku vaganja slijedi čišćenje ribe i pripremanje za zajedničku večeru.
Proglašenje postignutih rezultata ,te podjela nagrada za prva tri mjesta i ”trofejnog arbuna”.
Domaćin natjecanja PŠRD ”ARBUN” i svi ostali učesnici u organizaciji ovog natjecanja otklanjaju svaku odgovornost za štete i posljedice koje bi proizašle u svezi ovog natjecanja.
Natjecanje će se održati sukladno važećem Pravilniku o športskom ribolovu na moru i Naredbi o zaštiti riblje mlađi.

Oglas

PROPOZICIJE
Natjecanje je tradicionalno – prigodno i ekipno prema prijavama.
Ekipu čine dva natjecatelja u jednoj brodici.
Ribolovna zona u kojoj će se održavati natjecanje je: akvatorij Hvarskog kanala
oko postavljene bove u krugu od cca 1320 m’.
Brodicu, gorivo i ješku osigurava svaka ekipa za sebe

Rukovodstvo natjecanja:
Zoran Olujić – glavni sudac
Frane Filipeti – pomoćni sudac
Mate Letica – pomoćni sudac
Vedran Srzić – doktor
Bodovanje: 1gram/1bod, bodovati će se samo ULOVLJENI ARBUNI (sva ostala riba, mekušci i glavonošci neće se vagati ) uvažavajući pri tom Naredbu o zaštiti riblje mlađi, u lovu iz brodice, minimum za ulovljeni primjerak ARBUNA je 15 cm. ( arbun ”perjaš” se NE boduje ) Veći broj bodova određuje bolji uspjeh. Ako dvije ekipe budu imale isti broj bodova, uspješnija će biti ona koja bude imala manje primjeraka arbuna u ulovu.

Natjecatelji nezadovoljni vaganjem ulažu pismenu žalbu Komisiji za natjecanje najkasnije 15 minuta po završetku vaganja. Taksa za žalbu iznosi 200,00 kn i vraća se ukoliko se žalba pozitivno riješi, a sudačka komisija donosi odluku o žalbi najkasnije za jedan sat -priopćili su iz Arbuna.
M.D.