Grad Makarska raspisao je javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u 2020.godini, za što je predviđeno ukupno 1.500.000 kuna sredstava iz gradskog proračuna. Kako stoji na službenim gradskim stranicama, rok za podnošenja prijava je zaključno s 1.veljače 2020.godine.

O.F.

Oglas