Sabor je u petak sa 80 glasova za, 16 protiv i 21 suzdržan izmijenio Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojim se proširuju ovlasti sanitarnih inspektora, a bolest COVID-19 uvrštava u popis zaraznih bolesti.

Sanitarni inspektori moći će narediti izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru -samoizolaciju, kao i stavljanje u organiziranu karantenu osobe koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere.

Zakonom se propisuju i prekršaji za fizičke osobe te novčane kazne u iznosu od 8 do 15 tisuća kuna ako prekrše sigurnosne mjere izolacije u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolaciji i sigurnosne mjere stavljanja u karantenu.

Oglas

Prema zakonskim izmjenama odluku o proglašenju epidemije zarazne bolesti donosit će Vlada, dok će ministar zdravstva biti ovlašten za donošenje odluke o proglašenju opasnosti od epidemije zarazne bolesti.

Utvrđuje se također institucionalni model prema kojem stožer civilne zaštite djeluje i odlučuje u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pod neposrednim nadzorom Vlade.

Sastavi dio zakona postao je i amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a u nešto izmijenjenom obliku da svaka županija bude ovlaštena procijeniti epidemiološku situaciju te prihvatljivost i izvedivost mjera na svom području, čime bi se omogućilo brže i efikasnije donošenje odluka vezanih za sprečavanje širenja epidemije.

Istovjetan amandman dao je i zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin koji je time također prihvaćen. Ostali oporbeni amandmani nisu dobili podršku zastupnika.

Sabor je većinom glasova izmijenio i Zakon o sportu kojim se omogućuje prenamjena sredstava za očuvanje radnih mjesta u sportu odnosno osiguravanje naknade trenerima i sportskim organizacijama kako bi se ublažile posljedice zabrane provođenja sportskih natjecanja i okupljanja zbog koronavirusa.

Predviđenim mjerama će se za sportske djelatnike koji imaju ugovor o radu moći zatražiti naknada do 3.250 kuna za ožujak te do 4.000 kuna za travanj i svibanj. Izmjenama se osigurava i regularnost natjecanja u ovoj i idućoj sezoni omogućavanjem kraćeg roka od godinu dana za donošenje propozicija i sustava natjecanja.

Glasovanje u petak po prvi put je organizirano na način da je dio zastupnika bilo u sabornici, a dio u druge dvije prostorije kako bi se vodilo računa o dovoljnoj udaljenosti između zastupnika. Dio je pritom glasovao elektronički, a ostali ručno što se zatim zbrojilo.

Hina