Povodom Dana žena načelnik Matko Burić već godinama donosi odluku kojom želi pokazati stvarnu podršku kolegicama, iako ne izostane ni ruža kao gesta. Takvu je odluku donio i jučer, te ju objavio na stranici općine: povodom Dana žena odlukom općinskog načelnika kolegice rade do 14 sati. Drugim riječima sve službe osim redarstva i načelnika rade skraćeno do 14.

– Ovom odlukom barem na simboličan način, djelom želim dati nekakvu podršku, a da ne ostane samo na deklarativnoj čestitci s ružom, kazao nam je Burić.

Načelnik je, inače, okružen gotovo isključivo damama u svojem kolektivu, a muškarci su, uz njega, komunalni referent i redari kojih je svega troje.

Oglas

– U Općini je osam žena, a dodat ću da su nam žene i na čelu dječjeg vrtića te knjižnice, ponosno nam je otkrio Burić.

Pitali smo ga kakve su žene kao kolegice, točnije, zašto je zadovoljan sa svojim kolektivom.

– Prednosti žena su sistematičnost, odgovornost i profesionalnost, odgovorio je načelnik.

Na naše pitanje kako kolegice reagiraju na skraćivanje radnog vremena, odvratio je kako im je, naravno, bilo drago, no ne samo zbog tih uru i pol manje, nego samog čina.

Ivona Ćirak /foto M.D.