Devastacija i svojatanje pomorskog dobra ljudima je donedavno postala “normalna” pojava, iako je sve daleko od normalnog.
Na Jadranu je baklja aktivizma rezultirala i nekim novim vjetrovima na lokalnim izborima, gdje su mlade političke snage upravo na pomorskom dobru demonstrirale primjere nakaradne nebrige bivših vlasti prema općem i javnom dobru.

Mnogi su nas stoga pitali, a upite dobivamo na dnevnoj razini – što se smije, a što ne smije? Da bi demistificirali mnoge koji zloupotrebljavaju mogućnosti dobivanja koncesija ili koncesijskih odobrenja na pomorsko dobro, upit smo poslali u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – piše Morski.hr.

Zbog velikog interesa javnosti oko kršenja odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ali i krivih tumačenja pojedinaca, često onih koji sami uzurpiraju pomorsko dobro, želimo ovim putem pojasniti mogućnost isključivog korištenja pomorskog dobra. Za razliku od koncesijskih odobrenja, gdje se građanima ne smije zabraniti prolaz ili korištenje pomorskog dobra, za rijetku skupinu subjekata dozvoljeno je ograđivanje i naplata ulaza na pomorsko dobro. Kad su plaže u pitanju, takvih je u Republici Hrvatskoj samo 18.

Oglas

Ograničenjem opće upotrebe pomorskog dobra smatra se ograđivanje ili drugo onemogućavanje pristupa dijelu pomorskog dobra sa ili bez naplate ulaska, dok se isključenjem pomorskog dobra iz opće upotrebe smatra korištenje pomorskog dobra na način koji potpuno ili djelomično isključuje opću upotrebu dijela pomorskog dobra. Stupanj ograničenja, odnosno isključenja opće upotrebe pomorskog dobra određuje ugovorom o koncesiji.

Koncesije se daju za iznimno velik broj različitih svrha, odnosno namjena kako je pojedina lokacija definirana dokumentima prostornoga uređenja, stoga je teško jednoznačno definirati pitanje isključivog korištenja pomorskog dobra. Razina ograničenja opće upotrebe ovisi o vrsti koncesije. Primjerice, kod koncesije za ribogojilište razina isključenja opće upotrebe je značajno veća nego kod plaža. Ako gledamo luke nautičkog turizma, neke su ograđene, dok druge nisu, ulazak u luku je neovisno o ogradi dopušten, no pojedine luke nautičkog turizma na gatovima imaju ograde tako da je pristup plovilima dopušten isključivo korisnicima istih. S druge strane u slučaju koncesije za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje vodovodne ili kanalizacijske mreža teško je definirati stupanj ograničavanja opće upotrebe budući da se takva infrastruktura postavlja ispod zemlje. Sukladno navedenom, stupanj ograničenja, odnosno isključenja opće upotrebe pomorskog dobra ovisi prvenstveno o namjeni koncesije.

Popis plaža s mogućnošću ograđivanja i/ili naplate ulaza

Budući da je na pomorskom dobru u ovom trenutku aktivno preko 1000 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, u nastavku dajemo samo popis plaža koje su dane u koncesiju s mogućnosti ograđivanja i/ili naplate ulaza:

Koversada–plaža naturističkog kampa ovlaštenik koncesije Maistra d.d. koncesija traje do 18.04.2033. godine

Valalta – plaža naturističkog kampa ovlaštenik koncesije Valalta d.o.o. koncesija traje do 18.04.2033.. godine

Ulika – plaža naturističkog kampa. ovlaštenik koncesije Plava Laguna d.d. koncesija traje do 31.12.2033. godine

Novi Vinodolski
plaža ispred Hotela Lišanj u dijelu zone A gdje se nalazi bazen radi kontrole broja korisnika i sigurnosnih razloga naplata koja ujedno obuhvaća pravo na korištenje ležaljki ovlaštenik koncesije Hotel Lišanj d.d. koncesija traje do 17.3.2040. godine

Plaža Kandalora, Rab – nudistička s pravom naplate ulaza ovlaštenik koncesije Boja d.o.o. koncesija traje do 31.07.2025. godine

Baška A/C Škrila – nudistički kamp dozvoljeno ograđivanje i naplata ulaza , a u suradnji sa JLS izgrađena oko kampa Njivice A/C plaža ispod kampa dozvoljena naplata , ali se ne primjenjuje u dogovoru s koncesionarom i JLS ovlaštenik koncesije Valamar Riviera d.d. koncesija traje do 01.07.2024. godine

Uvala Čikat plaža ispod hotela Bellevue sa 5 zvjezdica dozvoljena naplata ulaska u jednom dijelu ovlaštenik koncesije Jadranka turizam d.o.o.

Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje uređene plaže s mogućnošću ograđivanja i naplate ulaza na plazu ispred autokampa Lovišća, k.o. Jezera, Općina Tisno ovlaštenik koncesije Školjić d.o.o. 06.09.2026. godine.

Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje uređene plaze u uvali Gračina na k.č.10044 k.o. Tisno s mogućnošću ograđivanja i naplate ulaza na plazu. ovlaštenik koncesije Hostin d.o.o. koncesija traje do 15.03.2025. godine

Plaža Kostabela, Rijeka – mogućnost ograđivanja, ali bez mogućnosti naplate ulaza ovlaštenik koncesije JTH Costabellad.o.o.
koncesija traje do 5.11.2045. godine

TN Crvena luka, Biograd Na Moru ovlaštenik koncesije Crvena Luka d.d. koncesija traje do 10.08.2027. godine

Šimuni, otok Pag ovlaštenik koncesije Kamp Šimuni d.o.o. koncesija traje do15.04.2028.. godine

Plaža TN Zaton, Nin ovlaštenik koncesije Turisthotel d.d. koncesija traje do 14.02.2026. godine

Plaža Borik, Zadar

Plaža TN Punta Skala, Petrčane, ovlaštenik koncesije Punta Skala d.o.o. koncesija traje do 02.06.2028. godine

TN Pine Beach,
Pakoštane ovlaštenik koncesije Proficio d.d. koncesija traje do 17.09.2027. godine

Plaža Starigrad ispred hotela ALAN ovlaštenik koncesije Sunce hoteli d.d. koncesija traje do 12.12.2029. godine

Plaža Straško, otok Pag ovlaštenik koncesije Hadria d.o.o. koncesija traje do 12.04.2037. godine.

Više možete pročitati OVDJE

M. D.  /ilustracija :Pixabay