Koronavirus COVID-19 nas je na neko vrijeme zaustavio u redovnim aktivnostima. Socijalni kontakti u fizičkom smislu svedeni su na najmanju mjeru. Savjetovalište Lanterna je svjesno važnosti takve odluke i u potpunosti je podržava.

Bez obzira na trenutnu situaciju mi nismo sasvim zaustavljeni u našem djelovanju. Naša glavna djelatnost je prevencija i zaštita mentalnog zdravlja i pružanje psihosocijalne pomoći i tu zadaću možemo ispunjavati i putem ostalih dostupnih kanala komunikacije.

Ovo je jedna potpuno nova situacija za sve nas i ne reagiramo svi na isti način. Ono što je važno naglasiti da su u ovakvim situacijama sve emocije prisutne i strah i ljutnja i tuga… i sve su emocije normalne za čovjeka.

Oglas

Problem se javlja kada nas emocije  preplave i blokiraju u našem redovnom djelovanju. Ukoliko smatrate da se ne nosite dobro s okolnostima koje vas okružuju i ukoliko osjećate da ne funkcionirate kako biste željeli, slobodno nas kontaktirajte. Izuzetno je važno reagirati na vrijeme i osposobiti vlastite kapacitete za lakše nošenje sa trenutnom  situacijom.

Zdravlje je važno. #ostanikodkuće

Svaki radni dan od 8 – 13 sati dostupni smo na telefonu: 021 616-992 i na E-mail adresi: [email protected]

Za sve potrebne informacije dostupni smo i pute naše facebook stranice. Ukoliko bude potrebe spremni smo i na uvođenje svakodnevnih poslijepodnevnih dežurstava putem telefona. O svemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.