Za oko 3500 hrvatskih pomoraca, među kojim oko 800 na kruzerima, istekli su ugovori i trebali bi se vratiti u domovinu, ali ne mogu zbog pandeme koronavirusa i otežane repatrijacije pomoraca, izjavio je u utorak Hini glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske (SPH) Neven Melvan.

Stoga sindikat, u suradnji s Međunarodnom pomorskom organizacijom (IMO) i Međunarodnom federacijom transportnih radnika (ITF), radi na uspostavi koridora za transfer pomoraca, bez obzira u kojoj se zemlji nalaze, kazao je.

Po podatcima Sindikata pomoraca, u Hrvatskoj je više od 20.000 pomoraca; dio ih je u kabotaži (prijevozu na području unutar države), a u međunarodnoj plovidbi ih je oko 16.000. Sada je na brodovima u međunarodnoj plovidbi njih oko 7000, dok se oko 3500 pomoraca trenutno ne mogu vratiti svojim domovima.

Oglas

Da bi se pomorci mogli vratiti, kaže Melvan, potrebno je najprije da država, preko koje se radi repatrijacija, to dopusti. No, mnoge su države zbogpandemije zatvorile granice, a uz to, za povratak je potrebno da su aerodromi otvoreni, da ima zrakoplovnih linija.

Dio hrvatskih pomoraca ‘zapeo’ je, primjerice u Aziji, u zemljama iz kojih se inače obavlja najviše repatrijacija; dio pomoraca koji se ne mogu vratiti radi i dalje, a ima pomoraca koji su radi pandemije ‘zapeli’ kod svojih kuća, što, također nije dobro, ocijenio je Melvan. Ističe da ima ljudi koji su na brodovima i po godinu dana.

Objašnjavajući probleme pomoraca na kruzerima tijekom pandemije Covida-19, Melvan je kazao da je pomorcima na kruzerima njihova kompanija dužna osigurati i platiti repatrijaciju. S tih brodova putnici su se iskrcali još prije dva, tri mjeseca, a na brodu su ostali samo pomorci i hotelsko osoblje. Pomorci na kruzerima i dalje primaju plaće, dok hotelsko osoblje ne prima plaće, nego samo dobiva hranu. Tu, dodaje Melvan, nastaju i psihički problemi, mnoge kompanije imaju lošu komunikaciju s ljudima, pa je dio ljudi na kruzerima u teškom stanju.

Melvan je najavio da se u srijedu ujutro u Dubrovniku očekuje kruzer tvrtke Carnival, s kojeg će se iskrcati prva grupa od 50 hrvatskih pomoraca, koji već dulje vrijeme čekaju na povratak, te drugi pomorci iz zemalja u regiji, koji će se također vraćati u svoje zemlje. Po njegovim riječima, još nekoliko kruzera, uplovljavat će sljedećih dana.

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Nevan Melvan pozvao je sve hrvatske pomorce da, bude li potrebno, zatraže pomoć tog sindikata.

Hina /ilustracija Pixabay