Trenutno je u tijeku 24.sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske, a nakon aktualnog sata s pitanjima vijećnika i odgovorima, jednoglasno su usvojene dvije točke dnevnog reda. Naime, usvojen je novi Statut Grada Makarske u kojem je promjene izložio Marko Raos, predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja, inače vijećnik HDZ-a, kazavši kako se osnovne promjene tiču broja vijećnika te broja zamjenika gradonačelnika.

Naime, umjesto 17 u Gradskom vijeću sjedit će 15 vijećnika, a gradonačelnik Grada Makarske imat će samo jednog zamjenika. Slične su promjene i u Poslovniku Grada Makarske, gdje se također smanjuje broj odbora. Neki su odbori spojeni u jedan, poput primjerice Odbora za prostorno uređenje i promet, a ukupno je od radnih tijela pri Gradskom vijeću njih 11. I ovaj je akt usvojen jednoglasno.

SDP-ova vijećnica Gordana Muhtić komentirala je dosadašnji rad odbora.

Oglas

-Nažalost, niti veći dio postojećih odbora nije se sastajao osim prve konstituirajuće sjednice i to ne ide na čast niti predsjedavajućima niti članovima, no nadajmo se da u sljedećem mandatu neće biti tako, kazala je Muhtić.

I.Ćirak /foto M.D.