Kao i ranijih godina, u školskom vrtu Osnovne škole oca Petra Perice održana je akcija branja maslina, a zbog epidemiološke situacije učitelji pod vodstvom člana školske zadruge Ante Grčića sami su obrali masline, prvi put bez učenika.

Maslinovo ulje namijenjeno je najvećim dijelom izradi sapuna, melema, krema i sličnih proizvoda, a koje izrađuje učenika zadruga MAKE.

M. D. /foto

Oglas