Po novom Zakonu o turističkim zajednicama sve su organizacije imale obvezu donijeti novi statut, što je učinila i skupština TZO Podgora.

Uz usklađivanje sa zakonom ima jednu zanimljivost, a to je da novi Statut definira kako će se tek 2022.godine raspisati natječaj za direktora. Do tada će na čelu TZ-a biti tajnik ureda, kao do sada, a ured TZ-a predstavljat će načelnik kao predsjednik. Načelnik po statutu sve do izbora direktora 2022. godine, a najduže šest mjeseci, obnaša prava i obveze direktora.

M. D. /foto M. D.

Oglas