Socijalno vijeće Grada Makarske je u drugoj polovici prošle godine odobrilo 23 zahtjeva u iznosu od skoro 63 tisuće kuna. Naime, u navedenom razdoblju se Socijalno vijeće dvaput sastalo, pa je odobreno pet socijalnih pomoći za subvenciju troškova stanovanja, dvije pomoći za prehranu, te sedam jednokratnih naknada.

Što se tiče socijale, zaprimljeno je ukupno 65 zahtjeva za isplatu novčanog poklona roditelju novorođenog djeteta. Isplaćeno je ukupno 181 tisuća kuna

U izvješću gradonačelnika Grada Makarska, a po pitanju socijalne skrbi, navedeno je i da je za Božić podijeljeno 2174 božićnica.

Oglas

M.D./foto