Splitsko dalmatinska županija raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini.

Predmet je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije.

 Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije i mogu dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt.

Oglas

Splitsko-dalmatinska županija će bespovratna financijska sredstva dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih razvojnih projekata: razvoj javne turističke infrastrukture, turistička valorizacija kulturnih i povijesnih sadržaja te jedinstvene autohtone arhitekture i povećanje njihove turističke atraktivnosti (objekti devastirane kulturne i povijesne baštine koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, tematske kuće, javni prostori za događanja, etno-eko sela i sl.), ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje turistička infrastruktura i turistička resursna osnova, a doprinose razvoju konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije (turistički informativni centri, višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko-turističkih obrazovnih programa, izložbi i drugih događanja, imovina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koja bi se valorizirala kroz turizam, izdvajanje šume i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske za prenamjenu zemljišta u turističke zone i sl.).

Novac ide za dokumentaciju, ali i izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture.

 M.D./foto M.D.