Upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2022./2023. provest će se od 7.do 17.veljače.

Školski su obveznici djeca rođena od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine, djeca kojima je za šk. god. 2021./2022. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne škole.

Iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. za koju roditelji odnosno staratelji žele ostvariti pravo naprijevremeni upisu prvi razred osnovne škole.

Oglas

Dijete se prijavljuje za upis u školu prema prebivalištu / boravištu, odnosno upisnom području škole (matična škola) u kojoj se i obavlja provjera spremnosti djeteta za upis (testiranje i liječnički pregled ) sukladno dogovoru sa roditeljem.

Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području (želi produženi boravak ili zbog nekog drugog razloga) u postupku prijave prijavljuje obje škole s naznakom željene škole i razloga. Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora.

M.D./foto M.D.