Župan Splitsko-dalmatinske županije donio je zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu. Plan sadrži popis akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću, a za to se zadužuju upravna tijela Splitsko-dalmatinske županije.

– Ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem akata koji nisu obuhvaćeni ovim Zaključkom, a za koje se prije donošenja provodi postupak savjetovanja s javnošću i za te akte provest će se propisani postupak savjetovanja, navodi se na služenim županijskim stranicama.

M. D.

Oglas