Pristup benzinskoj crpki Tifon, odnosno ukidanje pristupa obiteljskim kućama na dijelu Ulice Ante Starčevića, bilo je i jedna od tema aktualnog sata sjednice Gradskog vijeća, a prije dva smo dana pisali o ovom problemu. Podsjetimo da su stanari ostali bez pristupa kućama iz smjera grada, dok je Tifonu omogućen priključak iz smjera Dubrovnika. Upit o ovome poslali smo i Županijskoj upravi za ceste, a odgovor smo dobili danas.

Kako tvrde, pristup predmetnom naselju je nerazvrstana cesta u nadležnosti Grada Makarske. 

– Znači da uvjete oko tog priključenja reguliraju i predlažu njihove službe uz suglasnost Županijske uprave za ceste Split. Ukoliko je ova ulica imala sve prometne tokove i zadovoljavajuću preglednost, isto će biti omogućeno pregledom i očevidom kojega planiramo obaviti sljedeći tjedan na terenu. Usvojeno prometno rješenje za pristup Kauflandu i postaji Tifon je sigurno i predstavlja standard s obzirom na djelatnost i gustoću prometnih tokova (obvezna traka za lijevo skretanje)., odgovorili su na naše pitanje o sigurnosti ovakvog prometnog rješenja.

Oglas

Zanimalo nas je da li je postojala drugačija opcija i da pristup pumpi iz smjera Dubrovnika bude riješen usmjeravanjem na par stotina udaljen rotor.

– Za cestovne objekte postaja za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom ili veće objekte sa velikim prometom, zbog količine prometa i sigurnosti, ne prakticiraju se nikakvi manevri produžetka putovanja i na polukružnog okretanja na raskrižju. To je objekt u službi prometa i prema količini prometa projektant dimenzionira dodatne uljevne i izljevne prometne trake te prometnu traku za lijevo skretanje, navode.

– Pri projektiranju ovakvih prometnih pristupa projektanti se koriste Zakonom o građenju, Zakonom o cestama, Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, Pravilnikom o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom i drugim propisanim standardima i pravilnicima oko udaljenosti rezervoara o gorivu, a takvi objekti prolaze i upravni postupak ishođenja lokacijske i građevne dozvole. Dakle, u postupku se provodi strogi i jasni postupak.

Također, napominjemo kako će Županijska uprava za ceste Split krenuti u pregovarački postupak sa Hrvatskim cestama oko uređenja raskrižja Državne ceste D8 i županijske ceste kako bi se uredilo sigurno i protočno raskrižje, pri čemu se razmišlja o kružnom raskrižju, a sve kako bi cijeli taj prometni potez dobio na protočnosti.

Županijska uprava za ceste Split neće oštetiti nijednu stranku u postupku koja  zadovoljava zakonske propise RH i za koje je proveden zakonit upravni postupak, zaključuju u svojem odgovoru.

Ivona Ćirak /foto M.D.