U Kotišinu je stigao vodoopskrbni sustav vrijedan preko 1,3 milijuna eura, što je bez sumnje velika vijest za stanovnike ovog naselja koje do sada nije imalo izgrađen sustav javne vodoopskrbe. Preciznije, riječ je o projektu vrijednom 1.335.257,90 eura, koji je od strane EU sufinanciran s 1.068.206,32 eura ili 80 posto, dok su Hrvatske vode i Vodovod d.o.o. Makarska sudjelovali s po 10 posto (133.525,79 eura).

Kako doznajemo iz Vodovoda, radovi su započeli u ožujku 2021. godine te su okončani pred sezonu 2023.

– Opskrba naselja Kotišina predviđena je gradnjom ogranka iz regionalnog cjevovoda Makarskog primorja, kojim se snabdijeva područje od Zadvarja do Zaostroga. Precrpljivanje vode u vodospremu Kotišina vrši se tlačnim cjevovodom iz procrpne stanice koja je smještena uz postojeću asfaltiranu cestu za naselje Kotišina (kod zgrade Nadcestarije).

Vodosprema Kotišina služi za prihvat i reguliranu distribuciju vode prema potrošačima naselja Kotišina.

Vodosprema se sastoji od dvije nezavisne vodne komore ukupne veličine 250 m3. Nalazi se južno od zaseoka Bućevica, na padini iznad postojeće lokalne ceste.

Za dio naselja Kotišina koji se nalazi na visinskim kotama višim od vodospreme, izgrađena je hidroforska stanica. Hidroforska stanica se nalazi uz lokalnu prometnicu između crkve sv. Ante i Velikog kaštela u Kotišini, doznajemo iz Vodovoda d.o.o. Makarska.

Ukupno je, inače, izgrađeno 3177 m tlačnog i opskrbnog cjevovoda, a iako je Kotišina sada dobila vodu, u planu je proširivanje vodoopskrbne mreže u Kotišini na dijelove koji nisu obuhvaćeni projektom Vodoopskrbni sustav Kotišina.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). S Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta u prosincu 2021.godinu, a Vodovod d.o.o. Makarska bio je među prvih 10 javnih isporučitelja s kojima je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

MD/foto: Vodovod