Grad Makarska je na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća donio Rješenje o imenovanju članova Odbora za društvene aktivnosti i ekologiju.
U odbor se imenuju Stjepan Zelić, Jakša Jurasović, Ivana Tadić, Jure Brkan te Petar Kelvišer.

M.D./foto M.D.

 

Oglas