Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća naći će se i točka o stavljanju Urbanističkog plana uređenja Platno van snage, no kako točno izgleda prijedlog odluke, čime je obrazložen i u kojem će smjeru gradska uprava ići, gradonačelnik Zoran Paunović na današnjem brifingu s novinarima nije otkrivao. Kazao je kako će se tijekom dana objaviti prijedlog odluke te kako će danas materijali ići i prema vijećnicima.

O ovomu smo poslali i novinarski upit prije tri dana. Danas je gradonačelnik kazao kako ne razumije po čemu je to ova odluka, koja dolazi na prvu radnu sjednicu Vijeća, neočekivana.

– Mi smo 24.svibnja snimili video u kampanji, baš na Osejavi. U svojem smo političkom programu najavili da ćemo zaštititi Sveti Petar i Osejavu. Ne znam zašto je to neočekivano jer to komuniciramo od početka, kazao je Paunović.Dodao je da se sve to odvija u suradnji s Društvom arhitekata Split.

Oglas

Nije želio komentirati tvrdnje vijećnika NLO- koji su rekli kako su na dva radna sastanka tražili stavljanje ukidanja UPU-a Platno na dnevni red GV-a, no da im je gradonačelnik kazao kako mu to nije prioritet.

– Nisam vidio njihovu izjavu, ne mogu to komentirati. Udarili smo žestok tempo i uistinu ne stignem vidjeti sve, odvratio je gradonačelnik.

Iako je stavljanje UPU-a Platno, donesenog 2011.godine, iznenađenje s obzirom da je plan uređenja star desetljeće, ujedno osnovica programa oporbene stranke NLO, prvi na sljedećoj sjednici, čini se, što su nam potvrdili u DAS-u, da je sugestija oko hitnog djelovanja išla od njih.

Potvrdila nam je to predsjednica DAS-a Daša Gazde.

– Točno, radno tijelo koje je osnovano na inicijativu Grada analiziralo je planove uređenja i UPU-e na snazi te su gledali što bi trebalo popraviti i kako nastupiti po pitanju daljnjeg razvoja. Ukidanje ovog UPU-a jedan je od tih prioritetnih poteza. Uz ukidanje UPU-a i najavljene Izmjene PPUG-a Makarske, ide i usklađivanje sa županijskim planom. U Županiji, naime, stoj UPU Platno pa će se napraviti sve što je potrebno, najavila je Gazde.

Kaže kako se ide isključivo samo na zaštitu Osejave i Platna te kako neće biti nikakvih drugih sadržaja. Dodaje kako će se, štoviše, paralelno ići na stavljanje pod zakonsku zaštitu, za što je, doduše, već dvaput pokrenuta procedura koja do sada nije nikamo dovela.

Da pojasnimo, trenutno UPU Platno i Prostorni plan uređenja grada Makarske nisu usklađeni. Prvi iznosi 22,83 hektara, a drugi 19,6 ha. U prvome je i akvatorij, u drugome ne. No ova dva plana nisu usklađena ni sa županijskim. Trenutno su u tijeku izmjene Županijskog prostornog plana te će po tom prijedlogu obuhvat biti 17,1 hektara.

I sad Grad Makarska dolazi s idejom o ukidanju. Kako ide procedura dalje?

Plan nižeg reda mora mora se uskladiti s onim višeg reda, a plan višeg reda ne predviđa ukidanje UPU-a Platno. Doznajemo da će se uskoro prijedlog plana naći na županijskoj skupštini što znači da treba brzo ići s time prema Županiji. Također, kako nam kažu upućeni u ovu proceduru, zeleno svjetlo mora dati i resorno Ministarstvo.

Po svemu sudeći kao argumenti za stavljanje UPU-a van snage trebala bi biti neusklađenost ovih planova, ali i konfiguracija terena koju kritičari sportskih terena na Platnu drže neadekvatnom, te već ranije iskazana namjera da se zakonom zaštiti Osejava čiji je sastavni dio Platno.

No što ako ne prođe?

U tom slučaju primjenjuje se plan višeg reda koji na području Platna predviđa sportsko-rekreacijsku namjenu od oko 17,1 hektara, no novi UPU može biti samo restriktivniji, no ne blaži, što je za protivnike sportskih terena nekakva utjeha, dakako ako postoji politička volja za tim. U DAS-u i u Gradu ističe da iz tog razloga upravo i pristupaju ovoj odluci, kako bi se zaštitila Osejava i pripadajuće Platno.U praksi bi to dakle značilo da bi obuhvat ostao, no kakvi bi sportski sadržaji u tom slučaju bili i kako bi se prilagodili terenu, to ne znamo, no o tome će se vjerojatno razgovarati na sjednici Gradskog vijeća koja će biti 30.srpnja.

Jure Brkan, bivši gradonačelnik, i šef oporbe, kaže kako ne zna zašto se ide na ukidanje UPU-a.

– Imamo uplanjenu sportsko-rekreacijsku zonu, i odustaje se od sporta i rekreacije. Što će onda ići, koja namjena? Najgore je da ostane “bijelo”, iako se u tom slučaju primjenjuje plan višeg reda. Ali pitanje je što će biti s dodjelom zemljišta na Platnu. Mi smo na osnovu namjene sportsko-rekreacijske i podnijeli zahtjev državi, i nedostajao nam je samo jedan dokument u darovanju, riječ je koliko se sjećam o objedinjavanju čestice. Nama je država i davala zemljište u tu svrhu, pa ako je ukineš, u koju svrhu će je država onda dati? U tom slučaju treba opet pokretati novu proceduru za darovanje zemljišta. Mi smo tu bili došli daleko, trebao je još taj jedan korak napraviti, ali kad smo vidjeli da to neće proći, nismo ni “upirali” dalje, kaže Brkan.

Ivona Ćirak /foto MD/Facebook