Gradonačelnik Zoran Paunović donio je odluku o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Makarske za mandatno razdoblje 2022. – 2025. godine

Pokreće se postupak izrade Provedbenog programa Grada Makarske za mandatno razdoblje 2022.-2025. godine. To je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim će se definirati posebni ciljevi za
provedbu strateških i posebnih ciljeva za daljnji razvoj Grada Makarske u skladu s definiranim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH 2020- 2030.

Provedbeni program razvoja bit će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg razvoja Grada Makarske, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike lokalnog razvoja.

Oglas

Riječ je o zakonskoj obvezi za jedinice lokalne samouprave.

M.D./foto M.D.