Gradonačelnik Zoran Paunović jutros se u gradskoj vijećnici susreo sa profesorom doc. dr. sc. Lukom Novačkom i studentima Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu koji će u Makarskoj u sljedećih tjedan dana brojati promet na najfrekventnijim gradskim lokacijama.

Brojanje prometa, koje će se ponoviti i u vremenu van sezone, sastavni je dio izrade Plana urbane održive mobilnosti Grada( SUMP – Sustainable urban mobility plan) kojeg Fakultet prometnih znanosti izrađuje za Grad Makarsku.

Plan urbane održive mobilnosti krovni je dokument za povlačenje sredstava iz eu fondova, a zasad ga ima samo nekoliko gradova u Hrvatskoj.

Oglas

Za razliku od tradicionalnog pristupa prometnom planiranju, planovi održive urbane mobilnosti stavljaju poseban naglasak na uključivanje i sudjelovanje građana i ostalih dionika, te usklađivanje odluka u različitim sektorima: promet, prostorno planiranje, gospodarski razvoj, društvene djelatnosti, zdravlje, sigurnost, energija.
MD/foto Grad Makarska