Grad Makarska je potpisao ugovore s radiolozima iz splitskog KBC-a, Kristianom Jerkovićem i Vericom Franić, inače domaćim liječničkim snagama. Za to je, kako piše Kronika, izdvojio 350.000 kuna, a obvezni su najmanje tri do šest puta mjesečno, prema prethodno ugovorenim terminima, dolaziti u Makarsku Dom zdravlja radi obavljanja ultrazvuka abdomena i dojki. Obvezni su na pregled 10 pacijenata po dolasku.

Inače, do sada je obavljeno oko 700 ultrazvučnih pregleda, a procjena je za 2021.godinu da će biti najmanje 1200 pacijenata.

M. D.

Oglas