Jedna od tema koje su obilježile godinu koja se primiče svojem kraju svakako je nova socijalna politika i raskrštavanje s demografskim mjerama koje je prakticirao prethodnik Zorana Paunovića, Jure Brkan. U svemu tome vidio se jedan blizak trend onome grada Zagreba, u kojemu su digla velika prašina oko ukidanja određenih mjera. Makarska se približila takvom stavu i to se vidjelo već u mjesecu srpnju, kada su ukinuli demografsku mjeru pomoći roditeljima djece koja ne idu u vrtić.

SDP je bio vrlo kritičan i u oporbi prema ovoj mjeri koju je u prosjeku koristilo oko 150 roditelja i godišnje je Grad stajala do dva milijuna kuna. Bivši gradonačelnik ostavio je novac za ovu naknadu, ali je SDP-ova koalicija poslala ovu mjeru u prošlost. Nisu realizirali ni drugu mjeru koja je također u sferi demografske politike, a radi se o kupnji udžbenika srednjoškolcima. Brkan je za to ostavio pola milijuna kuna, a Paunović je i tu mjeru ugasio, iako je točnije da zapravo nikad nije ni zaživjela. Povećale su se pak rodiljne naknade.

Ideja da se u Makarskoj smanje iznosi za demografske mjere obrazložila se teorijama kako se radi tek o populizmu. Je li to bila dobra ili loša odluka, ovisi o tome kako je razrađena socijalna politika i koliko je uopće poznata socijalna karta grada, ali i tome stoji li zaista teza da u Makarskoj žive samo stanovnici kojima ne treba nikakva pomoć u vidu demografskih mjera, i s druge strane, siromašni, potencijalni korisnici raznih mjera socijalne pomoći.

Oglas

No kako bilo, dio ideja nove vlasti realiziran je u najmanju ruku nespretno. Primjerice, najprije je uvedena naknada od 1000 kuna za djecu neupisanu u vrtić, da bi se kasnije svim roditeljima koji su dobili rješenja ukinula ista ta rješenja, sve temeljem iste odluke. Da ih takva politika dalje ne interesira, jer nikad nije ni bila demografska mjera nego “protupožarna”, vidjelo se u novoj Odluci o socijalnoj skrbi u kojoj se ista ta mjera ne navodi u sljedećoj pedagoškoj godini.

Spomenuta odluka u nekim je pak dijelovima životnija i primjenjivija, a posebno se nova vlast ponosila sufinanciranjem medicinski potpomognute oplodnje. Uveli su i jednokratnu naknadu studentima za koju se pak još uvijek ne zna koliko će iznositi. Pretpostavka je da će studenti dobivati slične iznose kao do sada, s tim da je to ranije bila stavka sufinanciranja prijevoza studentima.

Ivona Ćirak /foto M.D.