Od subote je na e-savjetovanju Pravilnik o dopuni pravilnika o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-ovima.

Dopunama se predviđa potpuno oslobađanje od plaćanja turističke pristojbe svih iznajmljivača kojima je rješenjem utvrđeno da su prestali obavljati usluge i nisu imali evidentiranih noćenja u ovoj godini – piše Večernji list.

Istim pravilnikom oslobodit će se plaćanja turističke pristojbe domaćini s područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije za sve kapacitete koje imaju potresom oštećene zgrade i nose oznaku neuporabljivo ili privremeno neuporabljivo.

Oglas

Kako bi se, pak, izbjeglo da boravišnu pristojbu plaćaju oni koji će biti oslobođeni te obveze ovim izmjenama pravilnika, rok za uplatu preostalog iznosa dugovanja pomaknut je na 30. rujna 2020 – navodi Večernji.

– Mjerama koje je predstavio premijer prije nekoliko dana osigurani su najvažniji preduvjeti za nastavak zdravog turizma u neizvjesnim vremenima koja su pred nama. Imajući na umu specifičnu ulogu privatnog smještaja u turističkoj ponudi RH, mjerama u dopunjenom Pravilniku želimo pomoći i najugroženijim privatnim iznajmljivačima i OPG-ovima te vjerujemo kako će i ovaj prijedlog omogućiti bolju i uspješniju pripremu cijelog sektora za turističku 2021. – rekla je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

M. D.