Umjesto Vjeke Šimića, koji je do sada obnašao dužnost načelnika Stožera civilne zaštite u Tučepima, na toj je funkciji sada načelnik Ante Čobrnić. Odlukom koja je donesena koncem srpnja zamjenikom je imenovan Damir Visković, zamjenik zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tučepi.
Za ostale lanove Stožera imenuju se Sanja Lulić, predstavnica Područnog ureda civilne zaštite Split, Stipe Visković, predstavnik HGSS Stanica Makarska, Milan Šimić, predstavnik Policijske postaje Makarska, te Ante Visković, dr. med., predstavnik Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije.

M.D./foto M.D.

Oglas