Općina Tučepi donijela je novu Odluku o naknadi novorođenoj djeci na području Općine Tučepi, a uvjet za ostvarivanje ovog prava je da imaju prebivalište na području Općine Tučepi neprekinuto najmanje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva.

Riječ je o vrijednoj demografskoj mjeri kad govorimo o iznosima koji dosežu i 21 tisuću kuna. Naime, novčani iznos naknade za novorođeno dijete ovisi o broju djece u obitelji i iznosi za prvo novorođeno dijete u obitelj 7 tisuća kuna, za drugo novorođeno dijete 14 tisuća, a za treće i svako daljnje novorođeno dijete u obitelji 21 tisuću kuna.

Naknada za prvo novorođeno dijete plaća se jednokratno, za drugo tijekom dvije godine, a za treće tijekom tri godine u jednakim godišnjim obrocima.

M.D./foto M.D.