U subotu su, na sjednici Županijske skupštine, izglasane III.Izmjene Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Iako je Grad Makarska na čelu s gradonačelnikom Zoranom Paunovićem tražio brisanje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja planske oznake R2, o amandmanima se nije glasalo.

Tako je Platno i dalje ostalo sportsko-rekreacijska zona, s tim da je smanjena na 17,1 hektar. Petar Matković, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje SDŽ, kaže kako to, međutim, ne priječi Grad Makarsku da stavi važeći UPU van snage.

– Ta mogućnost postoji i dalje. No u županijskom je planu to R zona koju mi ne možemo brisati. Jasno je da je nova gradska vlast očito nezadovoljna sa sadržajima navedenima u UPU-u, no činjenica je da oni kroz Prostorni plan mogu tamo planirati sadržaje kakve žele, pod uvjetom da je i dalje navedena namjena, objasnio je ravnatelj Zavoda.

Oglas

Inače, podsjetimo da je Grad Makarska 30.srpnja ove godine na sjednici Gradskog vijeća pokrenuo postupak stavljanja UPU-a van snage. I dalje nije poznato što je s postupkom i dokle se došlo. No jasno je da se brzalo s ovom odlukom koja je stavljena na prvu radnu sjednicu novog saziva Gradskog vijeća. Vijećnici NLO-a čak su javno tada rekli kako gradonačelnik na ranijim sastancima nije pokazao interes kazavši kako stavljanje UPU-a Platno van snage nije prioritet, da bi se naknadno pokazalo kao hitna mjera.

Bio prioritet ili ne, jasno je da nema nikakvu stvarnu snagu jer u planu višeg reda stoji i dalje sportsko-rekreacijska zona obuhvata 17,1 hektara, a nova je vlast sigurno računala da će i ostati takva unatoč njihovim amandmanima.

Osim toga, kada Grad Makarska bude donosio Izmjene Prostornog plana grada kako bi se uskladio sa županijskim, morat će staviti upravo sportsku-rekreacijsku zonu namjenu.

Ivona Ćirak / foto: ilustracija/FB