Splitsko-dalmatinska županija donijela je Odluku o visini turističke pristojbe na području
za 2023. godinu, a ona vrijedi i nakon 2023.godine, odnosno do donošenja izmjene. Trenutno je oficijelno jednak iznos, ali je zbog COVID-a bio smanjen na polovicu.
Riječ je o cifri od 350 kuna za domaćinstva na području Makarske.

M.D./foto M.D.

Oglas