U 2019. zabilježen je pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 2,2 posto, tj. rođeno je 810 djece manje nego u 2018., stoji u izvješću Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Ukupno je bilo rođeno 36.296 djece, od toga 36.135 živorođene djece i 161 mrtvorođeno dijete, pokazuje izvješće DZS-a o prirodnom kretanju stanovništva u prošloj godini.

Od živorođene djece, 18.478 ili 51,1 posto bilo je muške, a 17.657 ili 48,9 posto ženske djece. Stopa nataliteta (živorođeni na 1000 stanovnika) iznosila je 8,9.

Oglas

U 2019. zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 912 osoba ili 1,7 posto manje nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (51.794) 25.352 ili 48,9 posto odnosilo se na muške osobe i 26.442 ili 51,1 posto na ženske osobe.

Stopa mortaliteta (umrli na 1000 stanovnika) u 2019. iznosila je 12,7.

Lani je umrlo 143 dojenčadi, odnosno 0,28 posto od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 81 ili 56,6 posto umrlo je u prvim danima života, tj. od nula do šest dana starosti. Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na 1000 živorođenih) u 2019. iznosila je 4,0, a u prethodnoj godini iznosila je 4,2.

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2019. bila je u Zadarskoj županiji (0,6), a najveća je bila u Karlovačkoj županiji (11,8), dok u Šibensko-kninskoj županiji nije bilo umrle dojenčadi.

Stopa prirodnog prirasta u 2019. u Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -3,9 (-15.659 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 69,8.

U svim županijama bio je negativan prirodni prirast, a najveći negativan prirodni prirast bio je u Primorsko-goranskoj županiji, i to -1.689 uz vitalni indeks od 54,9.

Pozitivan prirodni prirast bio je u 50 gradova/općina, a negativan je bio u 497 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok je osam gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

U 2019. sklopljen je 19.761 brak, 160 manje nego godinu ranije kada ih je bilo 19.921. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1000 stanovnika) u 2019. iznosila je 4,9.

U 2019. bilo je 5.936 pravomoćno razvedenih brakova, 189 manje nego godinu ranije kada ih je bilo 6.125. Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1000 stanovnika) u 2019. iznosila je 1,5. Broj razvedenih brakova na 1000 sklopljenih iznosio je 300,4.
Hina / foto Pixabay