Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije u Splitsko – dalmatinskoj županiji obavještava o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Žičara Makarska – Biokovo“ .Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana provodit će se u razdoblju od 15. lipnja 2020. godine do 14. srpnja 2020. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u cjelovitu Studiju javnosti će biti omogućen u prostoriji Vijećnice Grada Makarska, na adresi Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 – 12:00 sati. Studija će za vrijeme trajanja javne rasprave biti objavljena i na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) i Grada Makarske (www.makarska.hr).

Javno izlaganje o Studiji održat će se dana 07. srpnja 2020. godine (utorak) s početkom u 12:00 sati u prostoriji Vijećnice Grada Makarska, na adresi Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska. Na javnom izlaganju biti će prisutan zastupnik nositelja zahvata i predstavnik izrađivača Studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna i zainteresirana javnost.

Oglas

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti moći će se upisivati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida iz točke III. ove Obavijesti ili se za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno s posljednjim danom javne rasprave, 14. srpnja 2020. godine, mogu dostaviti ovom Upravnom tijelu u pisanom obliku, i to zemaljskom poštom na adresu: Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21000 Split ili e-poštom na adresu: [email protected].
M.D. / foto D.A.
Više pročitajte OVDJE