Učenici Osnovne škole oca Petra Perice napravili su prezentaciju o odlaganju lijekova i medicinskog otpada. Odradili su sav posao sami; pročitali pravilnik i anketirali ljekarne, usporedili i analizirali rezultate, te donijeli zaključak.

Dok su njihove kolege u školi imali priliku čuti detalje ovog opsežnog istraživanja, široj “publici” bit će dovoljno poručiti što je, ukratko, zaključeno.

– Stare lijekove, ambalažu i drugi medicinski otpad ne bacamo u kantu za smeće! Odnesimo ga u najbližu ljekarnu, te ga odložimo u za to predviđen spremnik, naveli su učenici ove eko škole.

Oglas

M.D./foto OŠ o.P.P.