Uz Gradski muzej Makarska i Gradsku galeriju Antun Gojak, programu ovogodišnje Noći muzeja pridružit će se 31. siječnja 2020. u 17 sati i Udruga Porići1680. koja će tom prilikom otvoriti vrata Spomen-doma Marin Puharić u zaseoku Puharići.Moto ovogodišnje Noći muzeja „Velike obljetnice“, a jedan od jubileja koji je u samom imenu Udruge Porići 1680. je 340 godina od krštenja Mare Puharić u Franjevačkom samostanu Makarska i još zanimljivosti.
M. D.